Komunikaty duszpasterskie

XXVI Niedziela Zwykła

 1. Dziękujemy Rycerzom Kolumba z Bydgoszczy, Nakła, Witkowa i Jastrowia za ich obecność, wspólną modlitwę, świadectwo zaangażowania w swoich parafiach, żywe uczestnictwo w liturgii oraz za pomoc w porządkach w ogrodzie i wokół plebanii.
 2. W czwartek, 29 września, w święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała Msza św. odpustowa w kościele św. Michała o godz. 18.00.
 3. W sobotę, 1 października, na godz. 10.00 zapraszamy chętnych do posprzątania zarówno kościoła, jak i kaplicy. Niech to będzie wyraz naszej wspólnej troski o świątynię oraz służby wspólnocie na wzór Matki Bożej, w ramach I soboty miesiąca.
 4. Miesiąc październik poświęcony jest modlitwie różańcowej odmawianej zarówno w kościele, jak i w domach rodzinnych. Zachęcamy do praktykowania tej modlitwy.
 5. W kościele nabożeństwa różańcowe sprawowane będą rano o godz. 8.30 w: środy, piątki i soboty. Wieczorem o godz. 19.00 w: poniedziałki, wtorki i czwartki. W niedziele o godz. 18.30. W kaplicy na Dalkach codziennie o 17.30, a w niedziele o 16.30.
 6. Dzieci komunijne i młodzież bierzmowana proszona jest o przyjście na modlitwę różańcową do kaplicy na Dalkach w środy i piątki, a w kościele we wtorki i czwartki.
 7. Poświęcenie różańców dla dzieci komunijnych odbędzie się w piątek, 7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Na Dalkach na Mszy św. odpustowej o godz. 18.00, a w kościele na Mszy św. o godz. 18.30. Każde dziecko otrzyma już zakupiony różaniec.
 8. Spotkania formacyjne dla bierzmowanych: na Dalkach 5 października dla klas 8 na Mszy św. o godz. 18.00 i 12 października dla klas 1 szkół ponadpodstawowych również na Mszy św. o 18.00. W kościele św. Wawrzyńca 7 października dla klas 8 na Mszy św. o 18.30 i 14 października dla klas 1 szkół ponadpodstawowych również o 18.30.
 9. Spotkania formacyjne dla rodziców dzieci komunijnych: w piątek 30 września na Dalkach na Mszy św. o 18.00, a w kościele św. Wawrzyńca w poniedziałek 3 października na Mszy św. o 18.30.
 10. Przy drzwiach kościoła zostały zamontowane gazetniki, które przeznaczone są szczególnie do „Przewodnika katolickiego”.  Jeżeli ktoś pragnie zakupić „Przewodnik”, prosimy o zabranie go z gazetnika, a należność 8 zł prosimy wrzucić do jednej ze skarbon.

Życzy wszystkim miłej niedzieli. Mężczyzn prosimy o pozostanie w kościele i podejście do indywidualnego błogosławieństwa. Każdy z mężczyzn otrzyma przesłanie: „8 Błogosławieństw”.

Duszpasterze

Gniezno, 24 września 2022 roku

Komunikaty duszpasterskie

XXV Niedziela Zwykła

 1. Dziękujemy za ofiary złożone w ostatnią niedzielę na cele inwestycyjne w kościele i na funkcjonowanie kaplicy.
 2. Przypominamy, że do końca września jest czas na składanie kwestionariuszy dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży rozpoczynającej przygotowanie do bierzmowania. Jak dotychczas zgłoszonych zostało trzydzieścioro czworo dzieci komunijnych oraz trzydziestu uczniów z klas VIII z obu parafii.
 3. Homilie w przyszłą niedzielę poświęcone będą tematyce ojcostwa i roli mężczyzny w kształtowaniu życia religijnego w rodzinie i w parafii. Każdy z mężczyzn otrzyma po Mszy św. indywidualne błogosławieństwo oraz okolicznościową pamiątkę. W parafii gościć będziemy kilkunastu mężczyzn z Polski należących do Rycerzy Kolumba. Podzielą się oni krótkim świadectwem.
 4. W przyszłą sobotę i niedzielę łączyć się będziemy duchowo z małżeństwami i rodzinami, które modlić się będą w Częstochowie w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodzin na Jasną Górę oraz z mężczyznami w ramach Męskiego Oblężenia Jasnej Góry.

Życzymy wszystkim parafianom i gościom miłej i spokojnej niedzieli, a na ewangeliczną drogę służenia Bogu, a nie mamonie, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

 

Duszpasterze

Gniezno, 17 września 2022 roku

Komunikaty duszpasterskie – XXIV Niedziela Zwykła

 1. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z klasy VIII i I klasy szkół ponadpodstawowych zapraszamy na Msze św. i spotkania formacyjne: na Dalkach w poniedziałek 12 września o godz. 17.00, a w kościele św. Wawrzyńca w środę 14 września o godz. 18.30.
 2. We wtorek 13 września zapraszamy do kościoła św. Wawrzyńca na godz. 20.00 na nabożeństwo fatimskie.
 3. W środę 14 września w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego zapraszamy na Msze św. Prosimy zabrać ze sobą swój ulubiony krzyż. Przed błogosławieństwem odmówimy modlitwę o pokój na Ukrainie oraz poświęcimy przyniesione krzyże.  Po Mszy św. o 18.30 poświęcimy odnowiony krzyż przy biurze parafialnym. Przy tej okazji dziękujemy osobom spoza parafii za jego renowację.
 4. W środę święto patronalne kościoła pw. św. Krzyża na cmentarzu. Msza św. o godz. 12.00.
 5. W sobotę 17 września organizowany jest wyjazd młodzieży na Diecezjalne Spotkanie Młodzieży we Wrześni (11.00-20.00). Zapisy oraz szczegóły wyjazdu u ks. Jacka Krzesińskiego.
 6. W ostatnim czasie odbyły się spotkania duszpasterzy z katechetami i przedstawicielami parafii. Pragniemy poinformować, że ks. Jacek Krzesiński odpowiedzialny będzie za Liturgiczną Służbę Ołtarza, za Ruch „Domowy Kościół”, grupę „Nocne czuwanie”, chórek dziecięcy oraz za przygotowanie młodzieży do bierzmowania. Ks. Łukasz Lisiecki za grupy: Żywy Różaniec i Straż Honorową NSPJ oraz za przygotowanie dzieci do życia eucharystycznego: I spowiedzi i I Komunii św.
 7. Do budżetu obywatelskiego Miasta Gniezna został złożony wniosek pt. "Centrum sportowo rekreacyjne na Dalkach", nr 12 na liście projektów. Po każdej Mszy św. osoby z kartami do głosowania będą oczekiwać przed kaplicą na Dalkach.

Życzymy wszystkim parafianom i gościom miłej i spokojnej niedzieli, a na ewangeliczną drogę budowania i umacniania naszych więzi z Bogiem poprzez nawrócenie

przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

 

Duszpasterze

Gniezno, 10 września 2022 roku

Komunikaty duszpasterskie – XXIII Niedziela Zwykła

1. Dziękujemy tym, którzy w sobotę pomogli przy sprzątaniu kościoła.

2. W dzisiejszą niedzielę w Rzymie ma miejsce beatyfikacja papieża Jana Pawła I, nazywanego Papieżem uśmiechu. Z kolei na Jasnej Górze odbywają się Ogólnopolskie Dożynki.

3. Dzisiaj o godz. 17.00 na plebanii odbędzie się spotkanie dotyczące życia naszych wspólnot parafialnych oraz podjęcia współpracy z duszpasterzami. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zaangażować się w to dzieło budowania wspólnoty, dotychczasowych członków Rad duszpasterskich i ekonomicznych oraz liderów grup i wspólnot apostolskich.

4. Przypominamy, że tak, jak to było już zapowiadane, wszystkie dzieci zapraszamy w niedzielę na Mszę św. o godz. 11.30 w kościele św. Wawrzyńca i o 11.00 w kaplicy, a młodzież o godz.  12.30 w kościele i o 9.30 w kaplicy.     

5. W środę 7 września po Mszy św. o godz. 18.30 w kościele św. Wawrzyńca nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Jej obrazie. W kaplicy nowenna po Mszy św. o 18.00.

6. W czwartek 8 września w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny po każdej Mszy św. poświęcimy ziarno do siewu. Prosimy o zabranie ze sobą ziarna.

7. 10 i 11 września (sobota-niedziela) w Dąbrówce Kościelnej w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia odbędzie się odpust parafialny. Program odpustu na plakacie.

8. W przyszłą niedzielę rozpocznie się XII Tydzień Wychowania. Myślą przewodnią będą słowa Jezusa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6).

9. W przyszłą niedzielę taca inwestycyjna w kościele św. Wawrzyńca na zapłacenie nagłośnienia, a na Dalkach na obsługę kaplicy.

10. Po wakacyjnej przerwie chórek dziecięcy na Dalkach wznawia swoją działalność - będzie ubogacał Eucharystię o godz. 11.00. Próby chórku w soboty o godz. 10.00.

11. Ponawiamy apel o pomoc w posłudze kościelnego w parafii św. Wawrzyńca w godzinach popołudniowych.

Na ewangeliczne zadanie czerpania wiedzy z mądrości Bożej oraz większego poświęcania się dla Chrystusa przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo.

 

Duszpasterze                                                       

 

Gniezno, 3 września 2022 roku