Komunikaty duszpasterskie – XXII Niedziela Zwykła

1. W czwartek, 1 września, zapraszamy dzieci i młodzież parafii na Mszę św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego: na Dalkach na godz. 18.00, a w kościele św. Wawrzyńca na 18.30. O godz. 19.00 spotkanie z duszpasterzami i katechetami pracującymi w SP2. Zapraszamy także katechetów z innych placówek oraz tych, którzy skończyli studia teologiczne zamieszkałych na terenie naszych parafii do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

2. W piątek, 2 września, od godz. 9.00 odwiedzimy chorych ze spowiedzią i Komunią św. Chorych prosimy zgłosić w biurze parafialnym, osobiście lub telefonicznie (tel. 728 859 151).

3. W sobotę, 3 września, na godz. 10.00 zapraszamy chętnych do posprzątania zarówno kościoła, jak i kaplicy. Niech to będzie wyraz naszej wspólnej troski o świątynię oraz służby wspólnocie na wzór Matki Bożej, w ramach I soboty miesiąca.

4. W niedzielę, 4 września, pobłogosławimy tornistry i przybory szkolne dla uczniów klas pierwszych: na Dalkach o 11.00, a w kościele św. Wawrzyńca o 11.30. Na tych Mszach św. rozpoczniemy także formację rodzinną: rodziców i dzieci, które w maju 2023 roku przystąpią do I Komunii św. Z kolei młodzież z klas ósmych szkoły podstawowej i pierwszych ze szkół ponadpodstawowych rozpocznie swoją formację przygotowującą do sakramentu bierzmowania na Mszach św. o godz. 12.30 w kościele i o 9.30 w kaplicy. Przypominamy o odbiorze deklaracji i kwestionariuszy.

5. W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 na plebanii odbędzie się ważne spotkanie dotyczące aktywnego zaangażowania się w życie naszych wspólnot parafialnych. Wszystkich pragnących włączyć się w to dzieło serdecznie zapraszamy.

6. Zachęcamy do udziału w autokarowej pielgrzymce do Niepokalanowa w dniu 5 września. Zapisy w zakrystii lub Biurze parafialnym.

7. Osoby, które korzystały z unijnego programu żywnościowego proszone są o kontakt z biurem parafialnym: osobisty lub telefoniczny (tel. 728 859 151).

8. Informujemy, że od 1 września Pani Anna Grzeszczyk, organistka, ze względu na nową pracę będzie posługiwać w parafii w mniejszym wymiarze godzin.

9. Uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny życzymy wytrwałości w nauce oraz wzrastania w łasce u Boga i ludzi. Nauczycielom, wychowawcom, katechetom oraz rodzicom życzymy by wychowywanie dzieci i młodzieży przyniosło piękne owoce.

Na ewangeliczne zadanie uczenia się pokory w naszym życiu przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Duszpasterze

Gniezno, 27 sierpnia 2022 roku