Parafia Matki Zbawiciela

Gniezno - Dalki

Kancelaria parafii pw. MATKI ZBAWICELA

czynna:

wtorek i czwartek

od godz. 16.45 do 17.45.

   W biurze parafialnym:

 • można załatwić formalności związane z sakramentami świętymi (chrzest, małżeństwo) i sakramentaliami (chrześcijański pogrzeb)
 • zamówić intencje mszalne (można to także czynić po Mszach Świętych w zakrystii)
 • otrzymać świadectwo moralności dopuszczające do pełnienia obowiązków i godności rodzica chrzestnego, świadka bierzmowania, świadka przy zawieraniu sakramentalnego małżeństwa
 • otrzymać świadectwo (metrykę) chrztu świętego

Chrzest, jak podkreśla KPK, jest bramą sakramentów. Otwiera on możliwość skutecznego korzystania z następnych łask Bożych mogących spłynąć drogą sakramentalną. Warunkuje, co więcej, ważność innych sakramentów. Ktoś, kto nie został ochrzczony nie może ważnie przyjmować kolejnych sakramentów. Ten sakrament jest warunkiem naszego zbawienia.
Istotą tego sakramentu jest polanie głowy kandydata wodą bądź jego zanurzenie w wodzie z równoczesnym wypowiedzeniem trynitarnej formuły – wezwaniem Trójcy Świętej: N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. A zatem materią tego sakramentu jest woda, formą – wypowiedzenie powyższych słów.
Chrzest uwalnia od grzechu pierworodnego i grzechów uczynkowych popełnionych do momentu chrztu i od kar za nie. Ponadto chrzest udziela łaski uświęcającej. Przez przyjęcie tego sakramentu stajemy się dziećmi Bożymi, zostajemy jak winne latorośle wszczepieni w Chrystusa – winny krzew (zob. J 15,1-10). Przez chrzest zostajemy usprawiedliwieni, otrzymujemy Ducha Świętego i zostajemy obdarowani Jego darami oraz cnotami teologalnymi (wiara, nadzieja, miłość), otrzymujemy niezatarte znamię przynależności do Chrystusa – udział w Jego misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej.

Wymagane dokumenty do przyjęcia chrztu św. i zapisania tego faktu w księgach metrykalnych:

 • Akt urodzenia dziecka;
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców oraz dane rodziców (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania), w przypadku braku ślubu kościelnego zapewnienie, że dziecko będzie wychowywane po chrześcijańsku;
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania);
 • Zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca zamieszkania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji.

Kto może dostąpić zaszczytu i zadania bycia chrzestnym:
(Stwierdza to wyraźnie KPK w kan. 847 § 1)

 • być wyznaczonym przez przyjmującego chrzest (jeśli to możliwe), jego rodziców lub proboszcza;
 • posiadać wymagane do tego kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania;
 • mieć ukończone 16 lat;
 • być katolikiem, po Pierwszej Komunii Świętej, bierzmowanym, prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające tej ważnej funkcji, a mianowicie prowadzić życie zgodne z nauką Kościoła – zatem nie należy dopuszczać do tej godności osób żyjących w związku niesakramentalnym czy młodzieży, która nie uczęszcza na katechizację;
 • nie być matką lub ojcem przyjmującego chrzest;
 • być wolnym od jakichkolwiek kar kościelnych, zgodnie z prawem wymierzonych czy deklarowanych

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (KPK kan. 1055 § 1).

Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego (trzy egzemplarze).
 2. Świadectwo chrztu osoby ochrzczonej w innej parafii niż ta, w której narzeczeni zamierzają zawrzeć związek małżeński (świadectwo chrztu powinno powinno być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed momentem przedłożenia w kancelarii parafialnej).
 3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.
 4. Zaświadczenie o odbytej konsultacji w poradni przedmałżeńskiej.
 5. Potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych w miejscach wymaganych prawem.
 6. Pisemne potwierdzenie faktu przystąpienia do spowiedzi.

Wymienione dokumenty dostarczane są do kancelarii parafialnej systematycznie na spotkaniach poprzedzających ceremonię zaślubin.
Kartki poprzedzające przystąpienie do sakramentu pokuty narzeczeni dostarczają w dniu ślubu.

Sponsor

Loading...

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2017. Parafia Matki Zbawiciela Gniezno - Dalki.