Parafia Matki Zbawiciela

Gniezno - Dalki

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 

Ogólne cele i zadania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów! – oto zawołanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które chyba najkrócej określa jego podstawowe ideały. Statut konkretyzuje tę myśl, stwierdzając, iż zasadniczym celem KSM jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła (…). Dwie składowe owego celu – kształtowanie (formacja) oraz uczestnictwo (działalność zewnętrzna) – stanowią filary, na których oparte jest funkcjonowanie Stowarzyszenia.

Prowadzona w KSM formacja chrześcijańska, bo o taką tutaj chodzi, jest to “stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego”. Grupę docelową stanowią tu sami członkowie. Należy szczególnie mocno podkreślić, że ów rozwój ma przebiegać w sposób całościowy – formacja obejmuje wszystkie dziedziny życia i władz człowieka, co zakłada jej integralność. Stowarzyszenie nie skupia się więc tylko na sferze duchowej, lecz swym zainteresowaniem obejmuje także zupełnie świeckie aspekty życia. Jest to bodaj najbardziej charakterystyczną jego cechą. Prowadząc formację religijną, KSM nie tworzy natomiast własnych, specyficznych tylko dla siebie programów formacyjnych, lecz opiera się na nauczaniu Kościoła i wypracowanych przezeń wskazaniach. Fundament tworzą tu zatem Pismo Święte i kościelne dokumenty.

Aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła – działalność zewnętrzna – stanowi dominujący aspekt funkcjonowania Stowarzyszenia. Jest to oddziaływanie na otoczenie, odbywające się w zakresie podobnie szerokim co – skierowana do wewnątrz – formacja. KSM nie zamyka się więc w swoich ramach, lecz chce docierać do możliwie wszystkich młodych ludzi. Warto zauważyć, że działanie w niebagatelny sposób przyczynia się również do całościowo pojętej formacji. Sposób realizacji celu jest przez Statut precyzowany z pomocą zadań. Charakter organizacji sprawia, że kwestie wiary przeplatają się tu ze sprawami świeckimi. W sferze ducha KSM podejmuje się rozpowszechniania wiedzy religijnej i zapoznawania młodych z dokumentami Kościoła oraz szerzenia pośród nich uczestnictwa w sakramentach. Zwraca się także uwagę na zaangażowanie młodzieży w apostolską misję Kościoła.

Spośród spraw świeckich KSM stawia przede wszystkim na rozwój intelektualny młodego człowieka. Dba się tu o jego wiedzę, świadomość kulturalną i kwalifikacje zawodowe. Uwadze nie uchodzi także sprawność fizyczna. Równie ważne co rozwój indywidualny, jest przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie. Przygotowuje się zatem młodzież do podjęcia pracy i przedsiębiorczości, do założenia rodziny. Zwraca się również uwagę na działalność charytatywną. Dla jak najlepszego przekazania zasad dotyczących życia publicznego, Stowarzyszenie posługuje się nauczaniem społecznym Kościoła.

 

Oprócz dbania o rozwój duchowy, intelektualny, fizyczny i społeczny człowieka, nie zapomina się o czasie wolnym – odpowiednia organizacja życia towarzyskiego stała się jednym z zadań KSM. Warto również nadmienić, że Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami – zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi.

Duża grupa docelowa i niebywale szerokie spektrum działań sprawiają, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest współcześnie organizacją niecodzienną, obok której nie sposób przejść obojętnie. Jako wyraziste uzupełnienie młodzieżowego środowiska Archidiecezji Białostockiej dysponuje niewątpliwie potencjałem, by odegrać tu istotną rolę.

Cele i zadania KSM – Parafia Matki Zbawiciela:

 • przemiana siebie i otoczenia w oparciu o wartości chrześcijańskie
 • szerzenie społecznej nauki Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie
 • organizowanie życia młodzieżowego
  • koncerty
  • festyny, zabawy, przedstawienia
  • szkolenia,
  • wycieczki
  • pomoc chorym
  • rekolekcje
 • kształtowanie postawy patriotycznejZarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Parafii Matki Zbawiciela:

Prezes:

V-ce prezes:

sekretarz:

skarbnik:

koordynator: p. Marlena Hejmo

opiekun: ks. Bogumił Czuliński

 

Wydarzenia archiwalne.

XVII LEDNICKIE SPOTKANIE MŁODYCH

Parafialne Duszpasterstwo Młodzieży organizuje wyjazd na Lednickie Spotkanie Młodych. Chętnych prosimy o kontakt z ks. Proboszczem Konstantym Mrozkiem lub z biurem parafialnym. Wstępnie podajemy skrócony program imprezy:

 

NIEDZIELA PALMOWA

XXVIII ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”

24 marca 2013 r. nasze świętowanie rozpoczęliśmy w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego, gdzie odbył się koncert ewangelizacyjny zespołu Propaganda Dei. Następnie przeszliśmy procesyjnie z palmami do Seminarium duchownego na konkurs Palm Wielkanocnych.

 

 

MŁODZIEŻ Z ŻYCZENIAMI ŚWIĄTECZNYMI U CHORYCH

29 MARCA

W Wielki Piątek młodzież naszej parafii wraz z ks. Proboszczem odwiedziła chorych w domach aby złożyć życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Wręczyła chorym własnoręcznie wykonane kartki świąteczne i Palmy Wielkanocne, które były poświęcone w Niedzielę Palmową.

 

SPOTKANIE MŁODZIEŻY – PRZYGOTOWYWANIE PALM WIELKANOCNYCH

22 MARCA

22 Marca na kolejnym spotkaniu młodzieży przygotowywaliśmy palmy wielkanocne, które były wykorzystane do poświęcenia w Niedzielę Palmową oraz dla chorych parafian, których młodzież odwiedziła w Wielki Piątek w domach.

 

DNI SKUPIENIA MŁODZIEŻY

8-10 MARCA

 

W trzecim tygodniu Wielkiego Postu, w Roku Wiary, ponad 100 młodych osób z Archidiecezji Gnieźnieńskiej mogło znaleźć wyciszenie w parafii św. Mikołaja w Witkowie. Trzydniowe spotkanie dotyczyło wiary i jej kryzysu oraz sposobu jego przezwyciężenia. Dni Skupienia tradycyjnie już przebiegały w rytmie dnia Wspólnoty Braci z Taize. Sprawami duchowymi kierował ks. Marcin Kulczyński, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży. Młodzież z naszej parafii również wzięła udział w tym wydarzeniu.

 

Spotkanie, zorganizowane przez Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży wraz ze Stowarzyszeniem Młodzieży „Wiosło”, upłynęło w duchu wyciszenia oraz skupienia. Codzienna adoracja, nierzadko wśród łez wzruszenia, modlitwa przy Krzyżu czy też silentium – bezwzględna cisza w nocy – sprzyjały kontemplacji. Dzięki pomocy Ducha Świętego panowała atmosfera refleksji i przebaczenia. Nie zabrakło także spotkania z Bogiem w drugim człowieku przez wspólne rozmowy, wspólny śpiew czy pracę w małych grupach; nie zabrakło spotkania z Bogiem w sakramencie pokuty i licznie przyjmowanej Komunii Świętej.

 

 

 

 

Aktualności.

 

W Grudniu:

Przygotowaliśmy „Jasełka”. 15.12.2012r.

Odbyła się premiera dla członków

Parafialnych Stowarzyszeń.

 

22.12.2012r. Młodzież wraz z ks. Proboszczem odwiedziła chorych parafian.

Złożyła życzenia świąteczne i wręczyła

Drobne upominki.

 

 

Z okazji

Świąt Bożego Narodzenia

W Styczniu 2013:

 

06.01.2013r. godz. 14:00

Spotkanie członków Parafialnego

Duszpasterstwa Młodzieży i wszystkich,

którzy chcieliby do nas dołączyć.

21.01.2013r. godz 19:00

Dla wszystkich parafian odbędzie się spotkanie z GOŚCIEM SPECJALNYM.

Człowiekiem który w więzieniu doznał Łaski Nawrócenia. Opowie nam o tym niezwykłym przeżyciu.

21.01.2013

 

NIEZWYKŁY GOŚĆ!!!

 

Odwiedzi nas Ewangelizator

Artur Ceroński

Człowiek który w więzieniu

doznał Łaski Nawrócenia

Zapraszamy serdecznie!!!

Na spotkanie do auli w budynku TCL- u

Godz. 19:00

(ul. Ludwiczaka 20)

Sponsor

Loading...

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2017. Parafia Matki Zbawiciela Gniezno - Dalki.