Parafia Matki Zbawiciela

Gniezno - Dalki

Caritas

Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Matki Zbawicela w Gnieźnie był powołany przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na wniosek ówczesnego proboszcza parafii księdza kanonika Alojzego Święciochowskiego w 2004r. Przewodniczącą PZC jest Helena Walerjańczyk. Parafialny Zespół Caritas liczy śiedem członków.

Głównym zadaniem Parafialnego Zespołu Caritas jest rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii oraz niesienie wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Parafialne Zespoły Caritas uczestniczą również w ponadparafialnych projektach pomocy poprzez włączanie się w projekty regionalne, krajowe i międzynarodowe Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Caritas Polskiej.

Podejmują takie inicjatywy również samodzielnie oraz we współpracy z innymi Zespołami.
Parafialne Zespoły Caritas uczestniczą w programie przekazywania żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD. W ramach tego projektu otrzymują z magazynu Centrum Pomocy Bliźniemu (koordynującego program na terenie naszej archidiecezji) artykuły żywnościowe (np. mleko, makaron, cukier itp.) a następnie przekazują je najbardziej potrzebującym parafianom.

 

WSPIERAJĄC CARITAS – WSPIERAMY UBOGICH

Niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym uczy nas sam Jezus Chrystus, który wkroczył między prostych ludzi, aby dawać nadzieję, przywracać zdrowie, a nawet życie. Kościół katolicki nieustannie i niestrudzenie uczy nas wierzących pochylenia się nad człowiekiem ubogim, chorym i poniżonym. O potrzebie okazywania bliźniemu miłosierdzia przypominał Sługa Boży Jan Paweł II mówiąc – „Miłosierdzie Boże znajduje swoje odzwierciedlenie w miłosierdziu ludzi”. Te słowa powinny uczyć nas wcielania w życie idei miłosierdzia.

Od ponad stu lat ideę miłosierdzia wciela w życie Caritas – organizacja charytatywna działająca w ramach Kościoła Katolickiego. Skupia ona ludzi pragnących przez posługę bliźnim zbliżać się do Chrystusa. Pierwsza Caritas powstała w Niemczech w 1897 roku. Dzisiaj instytucja ta działa we wszystkich krajach świata oprócz Chin i Korei Północnej.

W Polsce do powołania Caritas doszło w 1929 roku. Sukcesywnie powstawały diecezjalne Caritas. Kontynuowały one działalność przez czas okupacji i pierwsze lata powojenne.

W 1950 roku dekretem władz komunistycznych zlikwidowano Caritas kościelną, a jej majątek przekazano reżimowemu Zrzeszeniu Katolików Świeckich „Caritas”. Od 1986 roku zaczęły powstawać parafialne zespoły charytatywne, które przyczyniły się do odrodzenia działalności kościelnego Caritas. Począwszy od 1989 roku zaczęły powracać poszczególne diecezjalne oddziały, a 10 października 1990 roku powołano krajowy organ koordynacyjny pod nazwą Caritas Polska. Patronami Caritas są św. Siostra Faustyna, która uczyła wyrażać miłosierdzie i ten, który na co dzień wprowadzał miłosierdzie w życie – św. Brat Albert.

Dzisiaj podstawowym ogniwem Caritas jest Caritas parafialna, która rozpoznając potrzeby dociera do znaczącej liczby osób potrzebujących. Taki oddział parafialnego Caritas od 1.12.2004 r. działa również w naszej parafii. Włącza się on we wszystkie formy działalności prowadzone przez Caritas Polska a szczególnie Caritas Diecezji Bydgoskiej. Organizuje regularnie zbiórki na rzecz potrzebujących. Rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz zachęca do zbierana do specjalnych skarbonek jałmużny wielkopostnej. Szczególnym czasem budzenia wrażliwości wspólnoty parafialnej jest odbywający się na początku października Tydzień Miłosierdzia. Najistotniejszą jednak formą pomocy na gruncie parafii jest pomoc indywidualna. Osób potrzebujących w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo dlatego pozostających do dyspozycji środków nie zawsze wystarcza. Apelujemy więc do wszystkich parafian o wielkie i otwarte serca. Pamiętajmy, że nawet niewielkie ofiary, złączone razem, dają wielkie możliwości pomocy. Wszyscy możemy pomóc przeznaczając 1 procent podatku dochodowego na rzecz Caritas, która jest organizacją pożytku publicznego. Wspierając tą drogą ubogich każdy z nas może pójść śladami Chrystusa.

Sponsor

Loading...

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2017. Parafia Matki Zbawiciela Gniezno - Dalki.