Parafia Matki Zbawiciela

Gniezno - Dalki

Cele  stowarzyszenia.

  • Ożywiać w członkach Straży żarliwe, autentyczne nabożeństwo  do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

  • Stawiać się apostołem miłości Jezusowego Serca, by jako źródło miłości i miłosierdzia było Ono bardziej znane i kochane.

  • Wzbudzać kult i oddawać cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, pociągając innych by starali się naśladować Jezusowe Serce własnym życiem.

Dlaczego warto wstąpić do  Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa?

Każdy musi przyznać, że dołożył swoją cząstkę do męki naszego Zbawcy. Najświętsze Serce Pana Jezusa pragnie nam dopomóc głębiej zrozumieć moc cierpienia, przejaśnionego łaską spływającą z Krzyża Chrystusa. Dlatego winniśmy oddawać  miłość i cześć Boskiemu Sercu Jezusa oraz okazywać swoją wierność  przez szerzenie kultu Jego Najświętszego Serca.

Czynić  to możemy indywidualnie  lub m.in. we wspólnocie Straży Honorowe Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uczestnicząc w Eucharystii otrzymujemy odpust zupełny zachowując podstawowe warunki a także otrzymujemy łaski od Boga dzięki łączności modlitewnej całego bractwa.

Do czego zobowiązuje członkostwo?

Wybrać jedną godzinę w ciągu dnia i przeżyć ją, ofiarując Jezusowi wszystko, co w tym czasie będziemy czynić (pracę, modlitwę, przygotowanie posiłków, zajmowanie się dziećmi, odpoczynek, podróż…). Nie musisz niczego zmieniać w swoich obowiązkach z wyjątkiem pragnienia serca, by w tym czasie być blisko Jesusa – Twoje myśli, słowa, czyny, cierpienie a zwłaszcza Twoja miłość, to wszystko poświęcaj Jemu. W ten sposób zjednoczysz swoje codzienne obowiązki z ofiarą Jezusa, który oddał życie za wszystkich ludzi na drzewie krzyża, by zbawić świat i pozostał w każdej Eucharystii.

Po wybraniu godziny obecności powinieneś zgłosić się do animatora wspólnoty – zelatorki – aby przyjąć Cię do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Twojej parafii.

Kto może należeć do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa?

Każdy – dziecko, dorosły, osoba konsekrowana i świecka – może być członkiem Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zaproszenie

Otwórz swoje serce dla Jezusa i wpuść go do swojego codziennego życia. On niech będzie Twoim Przewodnikiem. Wstąp do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i zostań jego członkiem.

Pozwól, aby jeszcze bardziej ogarnęła Ciebie Boża miłość i by Twoje serce stawało się doskonalsze mając za wzór Najświętsze Serce Pana Jezusa.

Informacje ogólne

W naszej parafii ta wspólnota modlitewna założona została 21 maja 2008 roku.

Opiekunem duchowym jest Ks. Proboszcz Bogumił Czuliński a liderką  –  „Zelatorką” Pani Elżbieta Zielińska.

Spotkania  członków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa odbywają się  –  jeden raz w miesiącu – w każdy I piątek miesiąca i rozpoczynają się Mszą św. o godz. 10.00 w Kaplicy, a po liturgii spotkanie merytoryczno – formacyjne.

Wszelkie informacje o Arcybractwie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa można uzyskać u lidera wspólnoty – Zelatorki – Pani Elżbiety Zielińskiej a zapisu dokonać u Ks. Proboszcza.

Sponsor

Loading...

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2017. Parafia Matki Zbawiciela Gniezno - Dalki.